اطلاعیه شماره 31

اطلاعیه شماره 31

با توجه به اتمام مهلت ویرایش، اطلاعات هیچ یک از دانشگاه ها قابل تغییر و ویرایش نخواهد بود. لذا ملاک عملکرد دبیرخانه، آخرین تاییدیه ارسال شده برای کارشناسان می باشد.

توسط | 1396-10-3 08:02:34 +03:30 27 آذر 1396|اخبار|بدون دیدگاه

درج دیدگاه