محل برگزاری نمایشگاه

محل برگزاری نمایشگاه 1396-6-15 10:13:29 +04:30

نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه:

با توجه به اهمیت بازدید عمومی و ایجاد امکان سهولت دسترسی به محل جشنواره، برای اولین بار در ادوار جشنواره ملی حرکت، محل برگزاری این رویداد بزرگ، به میزبانی دانشگاه رازی در خارج از محیط دانشگاهی و در محیطی کاملاً نمایشگاهی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.

این امر موجب افزایش بازدید، مشارکت عمومی، تبلیغات زبانی و ایجاد فضایی پویاتر در محیط شهری و همچنین باعث معرفی هرچه بیشتر این رویداد بزرگ می شود.

نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه با تجربه برگزاری چندین نمایشگاه بین‌المللی، به عنوان یک مجموعه موفق و شناخته شده برای عموم، دارای دسترسی راحت شهری برای بازدیدکنندگان و امکانات متعدد همانند سالن VIP، پارکینگ، فروشگاه، سه سالن نمایشگاهی و فضای بازی کودکان است.

آدرس: بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شاهد، نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه